CSS3 Button Design Css3Menu.com

 

Leefgroepwerking

Het semi-internaat telt 5 leefgroepen van 8 tot 12 kinderen. De leefgroepen zijn verticaal samengesteld wat betekent dat de leeftijd van de kinderen er varieert van 2,5 jaar tot 13 jaar.
De leefgroepen worden begeleid door een team van gekwalificeerde opvoedsters. We streven ernaar om binnen de leefgroepen een gezinsbenaderend leefklimaat aan te bieden en zorgen er voor een aangename, warme sfeer waar ieder kind zich maximaal kan ontplooien.

Concreet houdt de leefgroepwerking binnen het semi-internaat in dat de kinderen elke middag in hun leefgroep komen eten. De kinderen krijgen er een warme maaltijd aangeboden. Ook na de klasuren komen de kinderen naar hun leefgroep: er wordt tijd genomen om een boterham te eten en nog wat te spelen voor de bus vertrekt.
Op woensdagnamiddag worden leuke, aangepaste activiteiten voorzien: de kinderen krijgen de kans om vrij te spelen, er wordt  geknutseld, er worden sport- en spelactiviteiten aangeboden, verjaardagen en feesten gevierd, …
Op vraag van de ouders kan er opvang voorzien worden van 8u tot 18u.

In samenwerking met leerkrachten en therapeuten stimuleren we de ontwikkeling van het kind op verschillende gebieden: communicatie en taal, sociale vaardigheden, sociaal- emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, redzaamheid (persoonlijk, huishoudelijk en maatschappelijk),  vrijetijdsbesteding, motorische ontwikkeling, gezondheid, …
Afhankelijk van de doelgroep, problematiek en leeftijd kunnen bepaalde accenten gelegd worden in de leefgroepswerking (vb visualisatie, communicatie, …) en het activiteitenaanbod.

De opvoeders, leefgroepbegeleider en maatschappelijk werker vormen een vast team rond het kind (en zijn gezin).
Op regelmatige tijdstippen wordt de begeleiding van de kinderen geëvalueerd en bijgestuurd.
Individuele begeleidingsafspraken worden, in samenspraak met de ouders en het team, opgenomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst die we jaarlijks bespreken.
Naast de zorg voor de kinderen, wordt ook zorg op maat geboden aan ouders. Op geregelde tijdstippen is er mogelijkheid tot contact/overleg met de opvoedsters: kennismakingsnamiddag (in het begin van het schooljaar), oudercontacten (2 keer per schooljaar), bij het brengen en ophalen van de kinderen (op maandagmorgen en vrijdagavond) of tijdens een teamgesprek (voorgesteld door het team of op vraag van de ouders),…
Ouders krijgen ook wekelijks een contactboekje waarin informatie terug te vinden is omtrent de activiteiten binnen de leefgroep en het functioneren van de kinderen.


www.dekindervriend.be  Ondersteunende websites www.nealsfriends.be  www.2bfound.be

20/11/2018 15:09:36Stacks Image 3481
Stacks Image 3484
Stacks Image 3487
Stacks Image 3490
Stacks Image 3495
Stacks Image 3498
Stacks Image 3501
Stacks Image 3504