CSS3 Button Design Css3Menu.com

Snoezelruimte MFC

Sedert november 2006 beschikken we over een snoezelruimte ingericht voor onze specifieke doelgroep. Ze kwam er na overleg tussen verschillende disciplines,  bezoeken aan bestaande snoezelruimtes en aan het snoezelcentrum De Hartenberg van dhr. Ad Verheul (grondlegger snoezelen) in Nederland.
Tijdens het snoezelen willen we de kinderen enerzijds aanzetten om dingen te ontdekken, om hun zintuigen te gebruiken; anderzijds willen we de kinderen ook de kans geven om tot rust te komen, te genieten en om het contact met hun vaste begeleider te bevorderen.
We zijn ervan overtuigd dat de snoezelruimte voor onze kinderen een sterke meerwaarde kan hebben. Via het snoezelen willen we hun ontwikkelingskansen bevorderen.
De snoezelruimte zelf is opgedeeld in een actieve en passieve ruimte, van elkaar gescheiden door een snoezelgang.In de actieve ruimte wordt er materiaal aangeboden dat de kinderen moet aanzetten tot ontdekken en exploratie: ballenbad met spiegels, poduim met voelbakken, voelpanelen…
In de passieve ruimte ligt de klemtoon op het tot rust komen en op het contact met de directe begeleider. Daarvoor beschikken we over een waterbed met trilvloer, een bubble-unit,  een projector en een fluohoek.
In de snoezelgang ligt de klemtoon op het actieve, het op verkenning gaan en op het gebruik van de verschillende zintuigen.
Een multidisciplinaire werkgroep waakt erover dat de snoezelruimte regelmatig in een ander thema wordt ondergedompeld zodat de kinderen er steeds met nieuwsgierige blikken binnen stappen, klaar om op ontdekking te gaan.

20/11/2018 15:09:05Stacks Image 814
Stacks Image 817
Stacks Image 820
Stacks Image 823
Stacks Image 828
Stacks Image 831
Stacks Image 834
Stacks Image 837