CSS3 Button Design Css3Menu.com

Medische Begeleiding MPI

De medische dienst werkt preventief, en indien nodig curatief, inzake de algemene gezondheid van de kinderen.
De kinderen kunnen terecht op de medische dienst voor dagelijkse verzorging van aandoeningen, maar kunnen er ook opgevangen worden bij ziekte.  De kinderen kunnen er rusten, wat spelen of TV kijken.
Op vraag van de ouders of de leefgroep kan de vaste huisarts geconsulteerd worden op de medische dienst.
In samenspraak met de ouders is er de mogelijkheid tot opvolging door geneesheerspecialisten zoals de tandarts, de neus-, keel- en oorarts, de neuroloog, de oogarts, de uroloog, de orthopedist, de psychiater, …
De medische dienst coördineert in overleg met de verantwoordelijke in de keuken de dieetwerking.
Er is een nauwe samenwerking met CLB Groeninge voor de medische onderzoeken.
Het Centrum Menselijke Erfelijkheid (UZ Leuven) houdt elk jaar enkele raadplegingen voor erfelijkheidsadvies in De Kindervriend.
Tijdens die raadplegingen probeert de arts een diagnose te stellen over het al dan niet erfelijk zijn van de verstandelijke beperking, de aard van de verstandelijke beperking en het dragerschap van erfelijke eigenschappen.
Ieder kind heeft een medisch dossier waarin alle medische gegevens bijgehouden worden.
De medische dienst is bereikbaar op het algemeen nummer van De Kindervriend.

 

20/11/2018 15:08:27Stacks Image 3075
Stacks Image 3078
Stacks Image 3081
Stacks Image 3084
Stacks Image 3089
Stacks Image 3092
Stacks Image 3095
Stacks Image 3098