CSS3 Button Design Css3Menu.com

Speltherapie - Psychotherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen van 3 tot 13 jaar.


Kinderen praten niet gemakkelijk over hun gevoelns en problemen. Ze kunnen dit niet goed onder woorden brengen. Kinderen communiceren hierover via spel. Spelen is hun taal en hun manier om de wereld te ontdekken. In hun spel tonen kinderen wat hen bezighoudt.


In speltherapie krijgen kinderen de kans om al spelend hun emoties te uiten, af te rekenen met gebeurtenissen die hen boos, verdrietig of angstig maken en te oefenen met nieuwe vormen van gedrag.


Speltherapie werkt vooral bij kinderen met problemen op sociaal-emotioneel vlak: oa. rouwverwerking, traumatische ervaringen, negatief zelfbeeld, gedragsproblemen, …


In de spelkamer is er voldoende speelgoed aanwezig. Het kind bepaalt meestal zelf waarmee het wil spelen. De therapeut stemt zich zoveel mogelijk af op het kind. Het is belangrijk om vertrouwen en veiligheid te bieden aan het kind. Op die manier zal het kind zich steeds meer in zijn spel gaan uiten. Door met het kind mee te spelen, kan de therapeut ook helpen een andere kijk op zichzelf en de situatie te krijgen. Het kind kan ook leren dat het ook op een andere manier met bepaalde dingen kan omgaan.


Om de veiligheid te kunnen garanderen wordt er gewerkt op een vast moment en een vaste therapieruimte. Binnen het therapiemoment is er ook een vaste indeling voorzien. Er is ook een stabiele vertrouwensfiguur aanwezig.


Naast speltherapie wordt er ook gewerkt op het verbeteren van de werkhouding, geheugentraining, leren leren.

20/11/2018 15:07:45Stacks Image 2412
Stacks Image 2415
Stacks Image 2418
Stacks Image 2421
Stacks Image 2426
Stacks Image 2429
Stacks Image 2432
Stacks Image 2435