CSS3 Button Design Css3Menu.com

Ergotherapie

De doelstelling binnen de ergotherapie is streven naar zelfstandigheid!
Als ergotherapeut gaan we therapeutisch te werk door de ontwikkeling van het kind te stimuleren maar tevens door compenserende technieken aan te leren. Aan de hand van verschillende onderzoeken bepalen we het niveau van een kind om daarna de therapie specifiek af te stemmen op de noden van het kind en zo doelgericht te werken.
Binnen de ergotherapie richten we ons op vier domeinen:

 1. Gerichte waarneming
 2. Efficiënte motoriek
 3. Geordend denkproces
 4. Planmatig werken

Binnen het domein ‘gerichte waarneming’ valt de visuele en tactiele waarneming.

 • Visuele waarneming is het gericht kijken maar ook waarnemingen opslaan (geheugen). De kinderen krijgen lotto’s, domino’s, inlegpuzzels, memory’s … aangeboden om deze waarnemingen te stimuleren.
 • Tactiele waarneming is het waarnemen van tactiele kenmerken zoals hard, zacht, koud, ruw … en het waarnemen van veranderingen van de materie. Hiervoor gebruiken we allerhande materialen zoals klei, verf, behangerslijm, papier-maché, brooddeeg …om deze gewaarwordingen te ervaren.

Onder het volgende domein ‘efficiënte motoriek’ vallen 6 deelaspecten:

 • bimanuele coördinatie: de twee handen werken samen bv: scheuren,  propjes maken
 • handdominantie: werkende hand- helpende hand bv: kleuren,   knippen, schilderen
 • fijnvingermotoriek stimuleren via vingerspelletjes en manipulatie-oefeningen
 • schrijfmotoriek: voorbereidende schrijfoefeningen, pengreep, lettervormen-en verbindingen, temposchrift…
 • oog-handcoördinatie: de ogen volgen de handen
 • correcte werkhouding: steunpunten, bladligging, zithouding…

Een groot aantal van deze bovenstaande deelaspecten vinden we ook terug in ADL-activiteiten (Activiteiten van het Dagdagelijkse Leven). Hieronder verstaan we tandenpoetsen, boterhammen smeren, schoenen strikken, afwassen, haren kammen….
Het derde domein bestaat uit het ‘geordend denkproces’. Hieronder kunnen we 3 luiken onderscheiden waaronder:

 • het ruimtelijk denken zowel in het platte vlak als driedimensioneel ruimtelijk
 • het voorbereidend rekenen bestaat uit de elementaire begrippen en de voorbereidende rekenvaardigheden om uiteindelijk te komen tot:
 • aanvankelijk rekenen: symboolkennis, getallenkennis, bewerkingen, toepassingen , meetkunde, metend rekenen….

Het laatste domein betreft het ‘planmatig werken’. Op deze manier leren we een goede opbouw in de activiteit/oefening te steken. Hiervoor baseren we ons op zelfinstructiemethodes zoals o.a. de Beertjes Van Meichenbaum.
Alle activiteiten worden op een attractieve, speelse manier aangebracht want:

ZONDER MOTIVATIE => GEEN LEERPROCES!!!

20/11/2018 15:09:49Stacks Image 2372
Stacks Image 2375
Stacks Image 2378
Stacks Image 2381
Stacks Image 2386
Stacks Image 2389
Stacks Image 2392
Stacks Image 2395