CSS3 Button Design Css3Menu.com

Ons CAR-Team

Het onderzoek, de begeleiding en/of de behandeling worden uitgevoerd door een team van hulpverleners:

 • psychologe
 • logopedisten
 • ergotherapeuten
 • kinesitherapeuten en  psychomotorisch therapeuten
 • artsen: pediater, neuro-psychiater, fysiotherapeut
 • maatschappelijk werker

Er is een nauwe samenwerking tussen deze disciplines gedurende het hele hulpverleningsproces.
Wekelijks is er teamvergadering om de evolutie van de in behandeling zijnde revalidanten te evalueren en de behandeling eventueel bij te sturen. Voor de nieuw aangemelde revalidanten is er teamoverleg om de onderzoeksgegevens te bespreken en adviezen te formuleren.
We streven steeds naar een optimale samenwerking met alle betrokkenen: ouders, leerkrachten, CLB, (huis)arts,

SOCIALE DIENST

De sociale dienst fungeert als tussenpersoon tussen centrum en gebruikers.
De voornaamste taken van de sociale dienst zijn:

 • Contact met ouders van alle gebruikers
 • Beheren van de dossierkast
 • Patiëntengegevens bijhouden (school, mutualiteit, adres, …), verwerken en aanpassen
 • Intakegesprekken

MEDISCHE DIENST

De medische dienst bestaat uit een pediater-revalidatiearts, tevens medisch directeur van het Centrum voor Ambulante Revalidatie De Kindervriend.
Daarnaast beschikken wij over een neuropsychiater.
Taken van de pediater-revalidatiearts

 • Uitvoeren van algemene klinische onderzoeken
 • Contacten met medici, zowel intern als extern
 • Eindverantwoordelijke voor de medische verslagen naar RIZIV (eerste aanvraag, verlenging)
 • Deelname teamvergaderingen

Taken van de neuropsychiater

 • Advies bij problematisch gedrag van de kinderen zowel thuis als in het centrum
 • Uitvoeren van klinische onderzoeken

20/11/2018 15:07:17Stacks Image 2492
Stacks Image 2495
Stacks Image 2498
Stacks Image 2501
Stacks Image 2506
Stacks Image 2509
Stacks Image 2512
Stacks Image 2515